6
2
8
8
5
3
2
5
4
3
8
7
9
8
6
2
5
2
9
8
5
3
4
9
6
5

Vrid på telefonen för att fortsätta.