Help
  • Klik op het vierkantje waarmee u wilt beginnen.
  • Verplaats het dakje door met de pijltjestoetsen te bewegen.
  • Verander de schrijfrichting met spatie of door op een vierkantje te dubbelklikken.
  • Wis met delete en backspace. Backspace wist achterwaarts. U kunt ook een nieuwe letter schrijven.
  • Om de letter -ij te gebruiken in de puzzel kunt u de -ÿ typen. Op een Apple-computer kan met +y and op pc typt u “+y.
Oplossing insturen
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ