Hjelp
  • Klikk i den ruta der du vil byrje å skrive.
  • Flytt markøren med hjelp frå pilene (berre på PC/Mac).
  • Endre skriveretninga med mellomromstasten.
  • Slett med slettetasten eller slett bakover-tasten. Du kan også skrive over med eit nytt teikn.
Send inn løysinga
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ