Hjelp
  • Klikk i den ruten der du vil starte å skrive.
  • Flytt markøren ved hjelp av pilene (kun på PC/Mac).
  • Endre skriveretning med mellomromstasten.
  • Slett med slettetasten eller backspace. Backspace sletter bakover. Du kan også skrive over med et nytt tegn.
Send inn løsningen
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ