Hjelp
  • Klikk i den ruten der du vil starte å skrive.
  • Flytt markøren ved hjelp av pilene (kun på PC/Mac).
  • Endre skriveretning med mellomromstasten.
  • Slett med slettetasten eller backspace. Backspace sletter bakover. Du kan også skrive over med et nytt tegn.