Hjälp
  • Klicka i den ruta där du vill börja skriva.
  • Flytta markören genom att stega med pilarna (endast dator).
  • Byt skrivriktning med mellanslag.
  • Sudda med delete eller backspace. Backspace suddar bakåt. Du kan också skriva över med ett nytt tecken.
Skicka in din lösning
Skicka in din lösning till: vinn@kombispel.se
Döp mejlet till Kombikryss november och kom ihåg
att lägga med ditt namn och din adress i mejlet.
Senast den 30 november behöver vi ditt svar.

1:a–5:e pris: 4 st Femman och 2 st Glädjelotter.