Hjälp
  • Klicka i den ruta där du vill börja skriva.
  • Flytta markören genom att stega med pilarna (endast dator).
  • Byt skrivriktning med mellanslag.
  • Sudda med delete eller backspace. Backspace suddar bakåt. Du kan också skriva över med ett nytt tecken.
Skicka in din lösning
Du kan även posta in din lösning till tidningen på följande adress;
Världen idag, Korsord
Box 6420, 751 36 Uppsala
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ