BUS-
KAGE
VÄRM-
LANDS
LÄN
SKA DET PÅ
DET FJÄRDE
I RAMSA
Oriente-
rar sig
oriente-
rare med
Är
inte
ärligt
Olåst
Kurage
1
Stinka
Skoj på
våren
2
Stat
med
Lanka
Sätta
läppar-
na mot
3
Bar
knutte
Vita
korn
i kar
So
4
5
6
7
8
9
Sova
10
11
12
image/svg+xml
13
image/svg+xml
Ball
Har orv
14
Attan
och
attans
15
Ur-
holkat
Sänka
16
17
18
Dras
runt
Sägs
pengar
vara
Frågas
19
20
Lax-
fisk
Stekan-
de hetta
21
Spän-
ning på
bio
22
23
Gräd-
das plät-
tar i
Kisel
24
25
Busk-
träd
26
27
Sitter
i sulky
Helgmat
på fat
28
Blond
Anka-
raman
Flod
i
Bern
Skram-
lat
29
30
Svår
situa-
tion
Del av
kedja
Kar-
vade
31
32
33
34
Elev-
grupp
Discip-
lin
35
36
37
Går på
hög-
stadiet
38
Id-
rotts-
före-
ning
39
Råm
Kan
man
nollan
med mål
40
41
Lek
42
43
Går
illa
44
45
Mun
46
Drar
upp
sej
47
©Bulls

Vrid på telefonen för att fortsätta.