8
2
4
9
4
3
7
2
5
7
8
1
2
7
5
9
1
5
3
4
7
4
1
3
8

Vrid på telefonen för att fortsätta.