6
5
6
1
4
3
7
6
3
2
8
1
4
5
7
6
4
2
8
5
3
2
7
1
4
6
7
3
2
4

Vrid på telefonen för att fortsätta.