Oppvis-
ning
Troll-
kone
Enkelt
1
Hud-
lidelse
2
Sikt
Jente-
navn
Ukloke
3
Kvinne-
lig
organ
4
5
6
7
8
Attrå
9
Beite
Salt-
vanns-
fisk
10
Plan-
lagt
Munter
Skrive
SMS
11
12
13
14
Hode-
plagg
Ringer i
vann
15
Full som
en ___
16
17
Rom-
stasjon
Hobby
18
Struk-
ket
Naboer
til S
19
20
21
Dres-
sert
22
Vokaler
23
©Bulls