Bli
borte
1
Ulærd
Kan
svulst
være
2
Dumrian
Allike-
vel
3
Innsjø
Blåse
En og
annen
Porten
4
5
6
Av (eng.)
Atom-
kjerne
7
8
9
10
11
Avis i
nord
Beger
12
Vokaler
Vinne
13
Mummi-
figur
Turen
14
15
16
17
Vrimle
18
___
Marlin
19
I dette
sitter
lordene
Dekade
Very
superior
20
Innehatt
MC-
merke
21
Måle-
enhet
ved
bakst
22
23
24
25
Evne til
å orien-
tere seg
26
©Bulls