Arbeids-
evne
1
1900
Suppor-
ter-
klubb
2
Fyll-
masse
Datafag
3
Møbel
Flokke
seg
___
Faldo
Besud-
let
4
5
6
Kjevik
Råskap
7
8
9
10
11
Romeri-
kes Blad
Spion-
thriller
12
Tine
Utvalg
13
101
Dekret
14
15
16
17
Dubliner
18
Ledige
19
Desi
Giga-
meter
Vokaler
20
Mann
Idet
21
Lag-
tinget
22
23
24
25
For-
eldet
26
©Bulls