Møte
1
Stjal
Byrde-
full
2
Pynt
Frodig
3
Angå
Armensk
by
Eng.
college
Yrke
4
5
6
Adams
viv
Vene
7
8
9
10
11
New
Jersey
(omv.)
Vareflyt
12
Puerto
Rico
Dumrian
13
Gjerne
___
Coffee
14
15
16
17
Fallende
18
Attrå
19
Vel-
behag
3+3+3
Ølmerke
20
Frost
Neder-
land
21
Stevne
22
23
24
25
Bibelsk
sted
26
©Bulls