Helle
sterkt
til siden
1
Bur-
mesisk
kyat
Hyene
2
Emne
Tidl.
parti
3
Kaver
Korn
Løpt sin
vei
Etikett
4
5
6
3 like
By i
USA
7
8
9
10
11
Nest-
leder
Utlegg
12
Massa-
chusetts
Drepte
13
Rydde
Sank
14
15
16
17
___ og
alene
18
Mineral
19
Asyl-
søkeren
Dags
dato
Naboer
20
Euro-
peisk elv
Adverb
21
Avta-
gende
måne
22
23
24
25
Smalere
26
©Bulls