Idømme
1
Insti-
tutt
Funda-
ment
2
Se
intenst
Sveriges
Televi-
sion
3
Hero-
isme
Idretts-
mann
Dusk
Demens
4
5
6
Ved
hjelp av
Harmo-
nier
7
8
9
10
11
Avis
Egoisme
12
Anno
Domini
Konge-
navn
13
To like
Analyse
14
15
16
17
Ap
18
Beveget
19
Gjest-
frihet
Den
gang
Japan
20
Fjell-
kom-
mune
Tuvalu
21
Malta
22
23
24
25
Beten-
nelse
26
©Bulls