Matt
Låte som
en hest
Proviant
Tykke
1
Tone
(omv.)
Fordel
2
Spiselig
3
Trinn
4
5
6
7
8
Flukt
Flett-
verk
Insekt
9
Anviser
Hyller
10
11
12
Dorske
Jammer
13
14
Tilnær-
met
Pale-
stina
15
16
Angst
17
Fornavn
Lavine
18
19
Kruset
20
21
22
En Audi
23
Møte
Berørte
24
©Bulls