Polere
Beun-
drer
Vind
1
Sprinter
___
Bjørn-
stad
2
Rekord
Kjedelig
Jordart
3
4
5
6
7
Ringelyd
Hardne
8
Snyte
To like
9
10
11
Gjen-
nomgå
Dyrker
12
By i
Armenia
___
Amos
Matrett
13
14
Bydel
Rocke-
band
15
16
17
18
Bråhast
19
På biler
i Peru
Forlikt
Mas
20
Asiater
Uønsket
vege-
tasjon
21
22
23
24
___
Alamein
(by i
Egypt)
25
©Bulls