Belig-
genhet
1
Dyre-
bolig
___ Sark
2
Typiske
3
Affekt
Veiviser
Bare
Hockey-
regel
Defekt
4
5
6
Nevne
Gutte-
navn
7
8
9
Alpinist
Tam
10
11
Tvinge
Bane
12
13
14
Stund
Ansikts-
del
15
Ting
To like
16
17
Ut-
merket
18
Fornavn
Sudan
19
20
Gaudaen
Vise
livstegn
21
22
Namibia
23
24
___
Gallag-
her
(artist)
25
©Bulls