Ener
1
Sjødyr
Lydhør
2
Tang
Lest
3
Drikk
Bebreide
seg selv
Bygen
Asyl-
søkeren
4
5
6
___
Bremnes
Inno-
vere
7
8
9
10
11
Turbin-
tanker
Bestem-
melse
12
Omdøm-
me
Advarer
13
Mada-
gaskar
___
Mansell
14
15
16
17
Ordner
18
___
Helle-
bust
19
Formil-
dede
Trefat
Vogn
(omv.)
20
Anfører
Nord-
Make-
donia
21
Ernst &
Young
22
23
24
25
By i
USA
26
©Bulls