Klikk for å velge et ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
©Bulls
©Bulls

Vannrett

1 Dikter
9 Boble
10 Ikke mye
12 Forbruk
14 Voltampere
15 Femtifem
16 Himmelsk
19 Enhet for trykk
20 Aktet
22 Bibelsk sted
23 Auksjonere bort
25 Vokaler
26 Briste
28 Alfabetnaboer
30 Dyrket areal
33 Grov
35 En Mercedes
36 Binde sammen
38 Rundorm
41 ___ Arne Eggen
42 Nivå

Loddrett

1 Bjeffelyd
2 Vies
3 Ekte
4 Dagroslåt
5 Begunstiget person
6 Tredje
7 Aldri
8 Tysk fjernsynskanal
9 Cobra ___ (film med Ralph Macchio)
11 Argentinsk kvinne
13 Kentucky
17 By i USA
18 Kenya
19 Ankringsplass
21 Drister seg til
22 Avbrudd
24 Alene
27 Tresort
29 Dårlig
31 Aksjelag
32 Dyp
34 Bergmynte
37 Tidligere fag
39 Bekymring
40 Radon (omv.)